Procmetoda.cz

Proč metoda je ověřená propracovaná metoda práce, díky které můžeme nahlédnout pod povrch našeho konání a najít odpověď, proč děláme to, co děláme. Náš tým měl na starosti tvorbu nového designu webových stránek, aby ladily s těmi, které jsme již dříve vytvořili pro Nahed.cz, jež s Proč metodou pracuje v rámci individuálních a párových terapiích a při supervizích.