REALITY?

Osobní projekt, krátký film poukazující na tenkou hranici mezi virtuálním a reálným světem a na společenské chování na sociálních sítích.